Vad är DreamHack-veckan?

Bakgrunden till DreamHack-veckan är att vi vill förlänga både DreamHack Summer och Winter från fyra dagars festival till en hel vecka men också geografiskt för att kunna bygga en levande evenemangsstad.

Tanken är att festivalen kommer att pågå både på Elmia men även i centrala Jönköping. Måndag till onsdag kommer det vara ett tydligt B2B-fokus med konferenser, möten, affärsmingel, rekryteringsträffar, etc. Torsdag till söndag skiftar fokus mot konsument och besökare.

För att lyckas med detta och skapa en riktigt vass festivalvecka behöver vi jobba tillsammans. DreamHack och Destination Jönköping vänder sig därför till den lokala besöksnäringen, företag och föreningar som vill ta chansen att bli en del av DreamHack-veckan. Detta är en unik möjlighet att skapa engagemang, aktivera och såklart också skapa intäkter kring DreamHack-veckorna.

Ta kontakt med oss nedan om du vill veta mer om hur ni kan bli en del av DreamHack-veckan.