CITY OF DREAMHACK

Projektet Jönköping - City of DreamHack drog officiellt igång i januari 2021. Detta efter att ha pratat i många år om att Jönköping borde bli bättre på att ta till vara på ett evenemang som DreamHack och att världens största datorfestival kommer till Jönköping två gånger om året. "City of DreamHack" som begrepp är inte heller något nytt, det har vi sagt om Jönköping i flera år. Men frågan är vad som krävs av en plats för att få kalla sig det? Vi anser att det finns så mycket mer vi kan göra i vår kommun kopplat till DreamHack, digital kultur, gaming och e-sport och därför drogs det här projektet igång.

Genom ett treårigt fördjupat samarbete mellan Destination Jönköping och DreamHack ska vi nu gemensamt hitta nya vägar för att stärka DreamHacks roll ytterligare i Jönköping. Målet med projektet är att få en stad som andas DreamHack året runt och på sikt utveckla hela den digitala kulturen i hela kommunen.

I projektet finns det en styrgrupp med representanter från både Destination Jönköping, DreamHack och Jönköpings kommun. En arbetsgrupp bestående av en projektledare anställd på Destination Jönköping och festivalgeneral från DreamHack. I projeketet samarbetar vi även med många lokala aktörer från näringsliv och besöksnäring, med företag, föreningar, kommunala verksamheter och högskolan.